Japan

Focus Japan



A girl missing

Koji FUKADA - Japan (2019)

 A girl missing

Les sept samourais

Akira KUROSAWA - Japan (1954)

Les sept samourais

Night is short, walk on girl

Masaaki YUASA - Japan (2017)

Night is short, walk on girl

Shashin koshien summer in 0.5 seconds

Hiroshi SUGAWARA - Japan (2007)

 Shashin koshien summer in 0.5 seconds

Tenzo

Katsuya TOMITA - Japan (2019)

Tenzo

The kamagasaki cauldron war

Leo SATO - Japan (2018)

The kamagasaki cauldron war

The third murder

Hirokazu KORE-EDA - Japan (2017)

 The third murder

Ugetsu monogatari

Kenji MIZOGUCHI - Japan (1953)

Ugetsu monogatari